Metodologia analizy w aplikacji

Aplikacja Cosmetic Scan została stworzona z myślą o konsumentach, aby pomóc im w codziennej analizie składów kosmetycznych. Zapraszamy do zapoznania się z metodologią dotyczącą naszej analizy składów. Na początku warto wspomnieć, że składniki podzieliliśmy na następujące kategorie:

Alergeny – należy patrzeć na wyniki bardzo ostrożnie, ponieważ nie każdy alergen będzie dla danej osoby groźny. Często alergeny w kosmetyku związane są z kompozycją zapachową.

Substancje komedogenne – te informacje szczególnie są przydatne, jeśli mamy cerę tłustą lub mieszaną. Tego typu substancje w kosmetykach mogą powodować zaskórniki. Należy pamiętać, iż mają one znaczenie tylko w produktach do twarzy.

Potencjalnie szkodliwe składniki – warto spojrzeć czy taka substancja znajduje się na końcu składu. Oznacza to, że jest w minimalnej ilości w kosmetyku.

Substancje potencjalnie kancerogenne – w kosmetykach stosowane są dozwolone przez prawo stężenia tych substancji. Natomiast stosując kilka kosmetyków z daną substancją jej stężenie w naszym organizmie będzie rosnąć.

Substancje niewskazane dla kobiet w ciąży – według badań naukowych niektóre składniki mogą wpływać niekorzystnie na płód dziecko.

Substancje zakazane w UE – ta kategoria składników szczególnie jest przydatna, jeśli sprowadzamy kosmetyki zza granicy.

cs-ekran1

 

PAMIĘTAJ

Należy pamiętać, że aplikacja nie jest narzędziem diagnostycznym a jedynie informacyjnym. Pomimo że informacje w niej zawarte są tworzone na podstawie aktualnych badań naukowych w dziedzinie kosmetyków oraz surowców kosmetycznych, to mają one charakter ogólny. Oznacza to, że reakcja na dany kosmetyk dla każdej osoby może być różna i na przykład pomimo zawartości w kosmetyku substancji, które mogą uczulać, bądź zatykać pory, dany produkt może się świetnie sprawdzać. Dlatego też pomimo oznaczeń warto podchodzić do nich przez pryzmat indywidualnych preferencji. Substancje, które faktycznie mogą zaszkodzić danej osobie sugerujemy oznaczyć jako “Mój Alert”.

 

MOJE ALERTY

Możliwość dodania substancji do alertów została przez nas stworzona, aby dana osoba mogła oznaczyć konkretną substancję, której z indywidualnych powodów chce unikać. Substancję można oznaczyć jako alert wchodząc w zakładkę “Moje Alerty” lub bezpośrednio na ekranie informacji o substancji. Kiedy oznaczymy substancję, informacja o jej zawartości będzie wyświetlana na ekranie produktu, a także będzie każdorazowo podświetlana w składzie produktu. Alerty można wybrać spośród zweryfikowanych przez nas substancji.

cs-ekran3

 

ŹRÓDŁA INFORMACJI

System naszych oznaczeń oraz opisy poszczególnych substancji zostały stworzone na podstawie aktualnych badań naukowych w dziedzinie kosmetyków oraz surowców kosmetycznych. Przy ich tworzeniu wykorzystujemy następujące źródła:

 • opinie Komitetu Naukowego ds. Produktów Konsumenckich przy Komisji Europejskiej (SCCP, ang. Scientific Committee on Consumer Products)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych
 • http://www.safecosmetics.org/ – Campaing for safe cosmetics
 • Cancer Council
 • American Cancer Society
 • http://www.fda.gov/
 • https://www.truthinaging.com/
 • http://www.kosmetyczni.pl/ – Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego
 • http://www.cir-safety.org/
 • http://www.cosmeticsinfo.org/
 • National Library of Medicine: PubMed

UNIA EUROPEJSKA:

 • Aktualne rozporządzenia Komisji Europejskiej
 • European Comission Cosmetic Ingredients Database (Cosing)

KANADA:

 • Health Canada Labelling of Cosmetics
 • Health Canada Hotlist
 • Health Canada Natural Health Products Ingredients Database
 • Health Canada Drug Product Database
 • Toronto ChemTract list of priority substances
 • Environment Canada Domestic Substance List
 • Environmental Defense Canada Toxic Ten
 • David Suzuki Foundation Dirty Dozen
 • Europe
 • Europe European Union Health Commission CosIng
 • Europe European Union Public Health
 • (Cosmetics Ingredients & Substances)
  Danish Ministry of Environment Bans Parabens on Child Products, March 2011

USA:

 • CHE Toxicant and Disease Database\National Toxicology Program
 • Proposition 65: The Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986
 • Center for Disease Control Registry of Toxic Chemicals
 • US Food and Drug Administration – Cosmetics Products Ingredients
 • Cosmetic Ingredient Review Assessment
 • Campaign for Safe Cosmetics – Chemicals of Concerns
 • Cornell University: Breast Cancer and Environmental Risk Factors
 • Women’s Voice for the Earth
 • Breast Cancer Fund: Chemicals Linked to Breast Cancer
 • Organic Consumer Association: Top 10 to Avoid
 • PETA Animal-Derived Ingredients:Beauty without Bunnies
 • INCI Dictionary
 • California Department of Toxic Substance Control
 • National Eczema Association
 • Safer Chemicals Healthy Families

MIĘDZYNARODOWE:

 • International Agency for Research on Cancer
 • Japan Food Safety Commission on Polysorbates 20, 60, 65, 80, June 2007
 • DermNet New Zealand – All about the skin
 • Międzynarodowa baza surowców kosmetycznych
 • International Journal of Toxicology
 • ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) 2004. ACGIH cancer classification system. www.acgih.org.
 • California EPA (California Environmental Protection Agency). 2006. Office of Environmental Health Hazard Assessment. Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986. Chemicals known to the State to cause cancer or reproductive toxicity
 • ECB (European Chemicals Bureau). 2006. Classification and Labelling: Chemicals: Annex I of Directive 67/548/EEC.
 • EPA (U.S. Environmental Protection Agency). 2006. Integrated Risk Information System (IRIS). Evidence for human carcinogenicity based on 2005 guidelines.
 • IARC (International Agency for Research on Cancer). 2006. Overall Evaluations of Carcinogenicity to Humans, as evaluated in IARC Monographs Volumes 1-88 (a total of 900 agents, mixtures and exposures).
 • NTP (National Toxicology Program). 2005. Eleventh Report on Carcinogens, Eleventh Edition; U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, National Toxicology Program.
 • CHE (The Collaborative on Health and the Environment). 2006. Toxicant and Disease Database.
 • ED (Environmental Defense). 2006. Scorecard _ The Pollution Information Site. http://www.scorecard.org.
 • EPA (U.S. Environmental Protection Agency). 2006. EPA Water Disinfection By-Products with Carcinogenicity Estimates. Last updated: 10 April 2006.
 • Grandjean P and PJ Landrigan. 2006. Known human neurotoxins from: Developmental neurotoxicity of industrial chemicals. Lancet. 2006 Dec 16;368(9553):2167-78.
 • NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health). 2006. NIOSH Carcinogens List (Potential occupational carcinogens). http://www.cdc.gov/niosh/npotocca.html.
 • NTP (National Toxicology Program) 2006. Chemicals Associated with Site-Specific Tumor Induction in Mammary Gland.
 • AOEC (Association of Occupational and Environmental Clinics). 2006. Asthmagen compilation – AEOC exposures codes.
 • CIR (Cosmetics Ingredient Review). 2005. CIR Compendium, containing abstracts, discussions, and conclusions of CIR cosmetic ingredient safety assessments. Washington DC.
 • ECB (European Chemicals Bureau). 2006. Classification and Labelling: Chemicals: Annex I of Directive 67/548/EEC.
 • ED (Environmental Defense). 2006. Scorecard _ The Pollution Information Site. http://www.scorecard.org.
 • EPA (U.S. Environmental Protection Agency). 1987 & 2005. Office of Pesticide Programs. Inert (other) Pesticide Ingredients in Pesticide Products – Categorized List of Inert (other) Pesticide Ingredients.
 • FDA (U.S. Food and Drug Administration). 1993. Center for Food Safety and Applied Nutrition. Unsubstantiated Claims and Documented Health Hazards in the Dietary Supplement Marketplace. Illnesses and Injuries Associated With the Use of Selected Dietary Supplements.
 • FDA (U.S. Food and Drug Administration). 2000. FDA Center for Food Safety and Applied Nutrition. Cosmetics Compliance Program. Domestic Cosmetics Program. Coverage of Bovine-Derived Ingredients for Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE). Issued July 31, 2000.
 • Illinois EPA (Illinois Environmental Protection Agency), 2000. Preliminary list of chemicals associated with endocrine system effects in animals and humans or in vitro. In EPA (U.S. Environmental Protection Agency), 2000. Handbook for Non-Cancer Health Effects Valuation, Appendix C.
 • NLM (National Library of Medicine). 2006. HazMap – Occupational Exposure to Hazardous Agents.
 • NTP (National Toxicology Program). 2006. NTP Center for the Evaluation fo Risks to Human Reproduction (CERHR). NTP-CERHR Reports and Monographs.
 • RTECS (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances). 2007. Developed by National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), currently maintained by Elsevier/MDL.
 • Colborn T, D Dumanoski, JP Myers. 2006. Widespread Pollutants with Endocrine-disrupting Effects. Updated from original listing in „Our Stolen Future” (1996).
 • CIR (Cosmetic Ingredient Review). 2005. CIR Compendium, containing abstracts, discussions, and conclusions of CIR cosmetic ingredient safety assessments. Washington DC.
 • CTFA (Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association). 2006. International Cosmetic Ingredient Dictionary and Handbook, 11th Edition. Color Additive Information. Washington, DC.
 • EC (European Commission of the European Union). 1999-2006. Enterprise Directorate-General Pharmaceuticals and Cosmetics. The rules governing cosmetic products in the European Union, Volume 1, „Cosmetics legislation.”
 • FDA (U.S. Food and Drug Administration), 2006. Ingredients Prohibited and Restricted [in Cosmetics] by FDA Regulations. FDA Center for Food Safety and Applied Nutrition, Office of Cosmetics and Colors. Downloaded from http://www.cfsan.fda.gov/~dms/cos-210.html.
 • FDA (U.S. Food and Drug Administration) 2006. Center for Food Safety and Applied Nutrition. Color Additive Status List. September 2006.
 • Health Canada. 2007. List of Prohibited and Restricted Cosmetic Ingredients. Canada’s Cosmetic Ingredient Hotlist. March 2007.
 • IFRA (International Fragrance Association). 2006. Codes and Standards.
 • Japan Ministry of Health, Labour and Welfare. 2006. Standards for Cosmetics. Evaluation and Licensing Division. Pharmaceutical and Food Safety Bureau.
 • SCCPNFP (Scientific Committee On Cosmetic Products And Non-Food Products). 1999. Opinion Concerning Fragrance Allergy In Consumers. . SCCNFP/0017/98 Final, December 1999; and SCCPNFP (Scientific Committee On Cosmetic Products And Non-Food Products). 2000. An Initial List Of Perfumery Materials Which Must Not Form Part Of Fragrances Compounds Used In Cosmetic Products. SCCNFP/0320/00, final May 2000.
 • Aarhus LRTAP. 1998. Aarhus Protocol on Persistent Organic Pollutants (POPs). Geneva Convention on Long-range Transboundary Air Pollution, United Nations Environment Program.
 • EC (Environment Canada). 1994. Persistent Bioaccumulative and Toxic (PBT) Chemical Program.
 • EC (Environment Canada). 1994. Accelerated Reduction/Elimination of Toxics (ARET). ARET substance list of persistent, bioaccumulative and toxic chemicals.
 • EPA (U.S. Environmental Protection Agency). 1998. Resource Conservatin and Recovery Act (RCRA) Waste Minimization Program – priority chemicals for elimination or reduction.
 • EPA (U.S. Environmental Protection Agency). 1999. Toxics Release Inventory Program. PBT Chemical Rule.
 • EU (European Union). 2006. Persistent, bioaccumulative chemicals identified in PRIO database – a tool for risk reduction of chemicals. Secondary PRIO database – a tool for risk reduction of chemicals. Secondary Kemi. Place Published, Kemi-Swedish Chemicals Inspectorate.
 • Great Lakes BTS (Binational Toxics Strategy). 1997. Canada-United States Strategy for the Virtual Elimination of Persistent Toxic Substances in the Great Lakes. Appendix I – Level 1 and Level 2 substances.
 • OSPAR (Oslo-Paris). 2002. OSPAR List of Substances of Possible Concern. Secondary OSPAR List of Substances of Possible Concern. Secondary OSPAR. Place Published, OSPAR Convention for the Protection of the Marine Environement of North-East Atlantic.
 • UNEP (United Nations Environment Programme). 2001. Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs) – POPs Treaty.
 • EPA (U.S. Environmental Protection Agency). 2005. Office of Air. The 112(b)1 Hazardous Air Pollutants List (as modified). Last modified: 12 Dec 2005.
 • EPA (U.S. Environmental Protection Agency). 2005. Office of Water. National Water Quality Standards Database. Clean Water Action priority pollutants. Eighth release. September 2005.
 • EPA (U.S. Environmental Protection Agency). 2005b. Priority PBT (Persistent, Bioaccumulative, Toxic) Chemicals. EPA Office of Prevention, Pesticides and Toxic Substances.
 • EPA (U.S. Environmental Protection Agency). 1998. Waste Minimization Program (RCRA) – persistent, bioaccumulative, and toxic chemicals.
 • EPA (U.S. Environmental Protection Agency). 1999. Toxic Release Inventory – persistent, bioaccumulative, and toxic chemicals.
 • EU (European Union). 2000. Water Framework Directive (Directive 2000/60/EC) – integrated river basin management for Europe. List of priority substances.
 • FDA (U.S. Food and Drug Administration) 2006. Food Additive Status List. Downloaded from http://www.cfsan.fda.gov/%7Edms/opa-appa.html, Oct 16, 2006.
 • FDA (U.S. Food and Drug Administration) 2006. Center for Food Safety and Applied Nutrition. Color Additive Status List. September 2006.
 • FDA (U.S. Food and Drug Administration). 2006. EAFUS [Everything Added to Food]: A Food Additive Database. FDA Office of Food Safety and Applied Nutrition.
 • CIR (Cosmetic Ingredient Review). 2005. CIR Compendium, containing abstracts, discussions, and conclusions of CIR cosmetic ingredient safety assessments. Washington DC.
 • EPA (U.S. Environmental Protection Agency). 1998. Chemical Hazard Data Availability Study. High Production Volume (HPV) Chemicals and SIDS Testing. Master Summary for the Chemical Hazard Data Availability Table.
 • FDA (U.S. Food and Drug Administration). 2005. EAFUS [Everything Added to Food]: A Food Additive Database. FDA Office of Food Safety and Applied Nutrition.
 • EWG (Environmental Working Group). 2007. National Tap Water Quality Database. EWG compilation of tap water testing data from 42 states and more than 40,000 communities nationwide, 1998-2003. Available online at http://www.ewg.org/sites/tapwater/.
 • EWG (Environmental Working Group). 2007. Biomonitoing findings from studies across the U.S. Human Toxome Project: Monitoring the Pollution in People. Available online at http://www.ewg.org/sites/humantoxome/.
 • CDC (Centers for Disease Control and Prevention. 2005. National Exposure Report. Biomonitoring data collected under the National Health and Nutrition Examination Program.
 • NanoWerk. 2007. Nanomaterial Database. Available online: http://www.nanowerk.com/phpscripts/n_dbsearch.php.
 • CIR (Cosmetic Ingredient Review). 2005. CIR Compendium, containing abstracts, discussions, and conclusions of CIR cosmetic ingredient safety assessments. Washington DC.
 • NLM (National Library of Medicine). 2012. PubMed online scientific bibliography data. http://www.pubmed.gov.
 • CIR (Cosmetic Ingredient Review). 2005. CIR Compendium, containing abstracts, discussions, and conclusions of CIR cosmetic ingredient safety assessments. Washington DC.
 • CTFA (Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association). 2006. International Cosmetic Ingredient Dictionary and Handbook, 11th Edition. Color Additive Information. Washington, DC.
 • NLM (National Library of Medicine). 1994. ChemID Plus.
 • EPA (U.S. Environmental Protection Agency). 2006. Substance Registry System.
 • USDA-NRCS (U.S. Department of Agriculture, National Resource Conservation Service). 2007. The PLANTS Database, National Plant Data Center, Baton Rouge, LA 70874-4490 USA.

 

cs-ekran2

Jeśli po zeskanowaniu kosmetyku zobaczymy wiele znakowań, warto przeczytać opis danego surowca. Kosmetyki należy dobierać według indywidualnych potrzeb skóry. Warto pamiętać, że kosmetyk nie jest lekiem, gdy pojawiają się problemy skórne warto udać się do dermatologa.

Osoby o skórze wrażliwej i alergicznej, bardzo łatwo mogą dodać uczulające substancje do alertów w Cosmetic Scan, aby w przyszłości ich unikać, szczególnie jeśli znajdują się na początku składu (im wyżej w składzie są wymienione, tym ich zawartość jest większa).
Nie zapominajmy o tym, że kosmetyki są tworzone po to, by ułatwiać i uprzyjemniać nasze codzienne życie, a z Cosmetic Scan możemy bardzo szybko przeanalizować ich skład i co najważniejsze nie musimy być do tego ekspertami!

Miłego skanowania! 🙂